προσετι τα πρόβατα μεν αρνους…

Assistance forum
Collaborative and free
As of today, we are 10311 members

Source language

Target language (same language if proofreading needed)


  • Ελληνικά Italiano

    Ssvfs
    προσετι τα πρόβατα μεν αρνους και ερια, αι αίγες δε εριφους και σάρκα παρεχουσιν

    10/06/2020 22:23
Cancel

Translation in confidential Mode would have only cost: 1.4 Euros.