εκ δε τουτων επορευθησαν εις…

Assistance forum
Collaborative and free
As of today, we are 9798 members

Source language

Target language (same language if proofreading needed)


  • Ἑλληνική Español Arts & Literature

    Ainhoa
    εκ δε τουτων επορευθησαν εις Ταοχους σταθτους πεντε παρασαγγας τριακοντα. και τα εππτηδεια επελειπε. χωρια γαρ ωκουν ισχυρα οι Ταοχοι, εν οις και τα επιτηδεια απαντα ειχον

    03/23/2020 21:49
Cancel

Translation in confidential Mode would have only cost: 2.7 Euros.